Skip to main content

In deze brief:

  1. Cultuurprijs Pauw Wow Show wordt besteed aan Graffiti workshop voor de hele klas!
  2. Kunstworkshop jonge kunstenaars tijdens Wassenaarse miniopera
  3. Stichting Wassenaarse Cultuurprijs bestaat 10 jaar!
  4. Aanmeldingen voor Cultuurprijs 2022

1. Graffiti workshop winnares Wassenaarse Cultuurprijs voor kinderen zeer geslaagd.

De uitreiking van de Wassenaarse Cultuurpijs voor jongeren van 6 tot 12 jaar was in een
bomvol en sfeervol Raadhuis de Paauw. Dit jaar met als onderwerp “ je mooiste plekje in
Wassenaar”. Door de jury werd het werk van Sanne Lyppens beoordeeld als het winnende
werk. Zij mocht naast de bloemen ook een cheque van € 500 in ontvangst nemen, te
besteden aan bijvoorbeeld een kunstactiviteit voor de school of groep. En die keus was voor
Sanne een workshop Graffiti.
Nadat juf Sylvia de klas 8 van de Herenwegschool in 3 groepen had verdeeld kon de
Katwijkse kunstenaar Hugo van der Plas de kinderen inwijden in de techniek van het graffiti
schilderen. Een heerlijk zonnetje zorgde ervoor dat de kunstwerken goed konden drogen. De
eindresultaten mochten er zijn, alle leerlingen vonden het een heerlijke middag en waren
bijzonder tevreden met hun kunstwerk.

2. Enthousiaste jonge kunstenaaars actief tijdens Wassenaarse Mini-opera
Tijdens de opvoering van de jaarlijkse miniopera op 28 augustus in de tuin van het
Baljuwhuis in Wassenaars werd nu alweer voor de 2de keer een schilderworkshop
georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Kinderen maakten hier onder leiding van Neeltje Bangert en Wilma Wassenaar ,en met de
opera muziek op de achtergrond een kunstwerk met als onderwerp “ Sprookjesfiguren” .
In totaal konden tijdens de twee voorstellingen 16 kinderen hun mooiste sprookjes figuur
maken. Na afloop van de opera konden de aanwezigen met een glas in de hand genieten van
alle gemaakte kunstwerken.

3.Stichting Wassenaarse Cultuurprijs bestaat dit jaar 10 jaar !

De Stichting Wassenaarse cultuurprijs werd, als initiatief van 2 Wassenaarse raadsleden
opgericht in 2012 met een tweejaarlijkse Cultuurprijs voor volwassenen.

Vanaf 2018 werd ook een twee-jaarlijkse jeugdprijs ingesteld. In de jaren daarna is met
name de jeugdprijs verder uitgebreid naar meerdere jeugdprijzen voor verschillende leeftijdcategorieën.

Inmiddels bestaan er 3 jeugdprijzen, een voor basisschool leerlingen ( Pauw Wow Show),
een voor aanstormend talent, en een groepsprijs voor jeugd t/m 18 jaar. In alle gevallen
dient het prijzengeld te worden besteed aan een cultureel doel.

Buiten de prijzen, worden er steeds meer activiteiten georganiseerd om met name de
Wassenaarse jeugd te motiveren, zoals de hiervoor vermelde kunst workshop tijdens de
miniopera.

Het bestuur heeft de ambitie om in de komende jaren hun activiteiten verder uit te breiden,
en wil daarvoor meer professionele kunstenaars cq vakmensen in huren ten behoeve van de
begeleiding van de kandidaten.

Daarnaast zoekt het bestuur een meer intensieve samenwerking met de diverse culturele
organisaties, en natuurlijk met de diverse scholen.

Deze ambitie wordt ook uitgesproken richting onze subsidiegevers, zonder hun support is
bovenstaande ambitie niet te realiseren.

4.Aanmeldingen voor Wassenaarse Cultuurprijs 2022
De Wassenaaarse Cultuurprijs 2022 zou oorspronkelijk in mei 2022 worden
uitgereikt.

Het aantal aanmeldingen voor deze Wassenaarse Cultuurprijs 2022 was ten gevolge
van de nasleep van de Corona perikelen dermate gering, dat het bestuur besloten
heeft om deze Cultuurprijs uit te stellen tot mei 2023.

Dat betekent dat nieuwe aanmeldingen voor deze Cultuurprijs nog steeds mogelijk
zijn!.

Het bestuur start binnenkort een campagne om de inwoners van Wassenaar te motiveren
om mee te doen.

Het Bestuur Wassenaarse Cultuurprijs wenst U een creatieve herfst!
Wilma Wassenaar, Neeltje Bangert en Huber Claassen