Skip to main content

Aftrap Veelbelovende Periode Naar Wassenaarse Cultuurprijs

Op donderdag 4 juli vond in de Wassenaarse bibliotheek de aftrap plaats van de periode in aanloop naar de Wassenaarse Cultuurprijs. De Wassenaarse Cultuurprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. Vele Wassenaarse kunstenaars en culturele organisaties waren op deze middag uitgenodigd. Ook wethouder de Ridder was aanwezig.

De bijeenkomst werd geopend door zangeres Tessa, die onderdeel uitmaakt van de groep “Dansswing”onder leiding van Loes Overdijk. De dansgroep bestaande uit Amber, Pien, Dani, Achanty, Anouk, Tessa en Lizzie bracht een swingende dansshow over het voetlicht.

Vervolgens nam de voorzitter van de stichting Wassenaarse Cultuurprijs Astrid Dekker het woord. Zij vertelde de aanwezigen, dat het bestuur van de stichting WCP tot de slotsom was gekomen, dat zij een actievere rol moest gaan vervullen in het stimuleren van allerlei initiatieven op cultureel gebied.

Zo zal de stichting zich gaan profileren als promotor, initiator en coördinator van diverse projecten. Bij het laatste valt te denken aan het Dickens festival bij de Dorpskerk in December.
Ook zal de stichting zelf activiteiten ontwikkelen, zoals de activiteit, die zaterdag 6 juli gehouden wordt in Rust en Vreugd, waarbij men zich kon opgeven voor deelname aan diverse kunstzinnige activiteiten onder leiding van Wassenaarse kunstenaars.

Voor het project “plastic soep” onder leiding van kunstenares Helene van ’t Hoen zal op 9 november de aftrap plaatsvinden. Dit project zal in samenwerking met o.a. de bibliotheek en het Sterrenbad gestalte worden gegeven en behelst naast een cultureel aspect ook een actueel milieu aspect.
De stichting Wassenaarse Cultuurprijs wil de barometer gaan vormen voor het culturele leven voor jong en oud in Wassenaar.

De uiteindelijke uitreiking van de Wassenaarse cultuurprijs zal een afsluiting gaan vormen van deze twee jaarlijkse periode.