December 2020

Eindejaar brief 2020 van het Bestuur

De Wassenaarse Cultuurprijs bestaat sinds 2012.

De eerste periode met alleen, om de twee jaren, een cultuurprijs voor volwassenen, maar al snel kwamen daar prijzen voor de Wassenaarse jeugd bij. Nu, 8 jaar later, kunnen we constateren dat de jeugd een prominente plek heeft veroverd met 2 jeugdprijzen, één voor groepen en één voor individuele talenten én een prijs voor de 6 tot 12-jarige kinderen in Wassenaar.

Het jaar 2020 werd natuurlijk gekenmerkt door de 2-jaarlijkse uitreiking van de Wassenaarse Cultuurprijzen. Beter laat dan nooit, werd uiteindelijk in september dit evenement op feestelijke wijze in de zalen van raadhuis “De Paauw” onder corona condities gerealiseerd.

Voor het eerst werd ook een prijs beschikbaar gesteld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In de “Pauw Wow Show” werden kinderen uitgenodigd om een kunstwerkje te maken met “de Pauw” als thema. Meer dan 30 fraaie inzendingen waren het resultaat, die niet alleen op onze website te bewonderen zijn, maar ook zijn verzameld in een herinneringsboekje dat is aangeboden aan de deelnemers en andere betrokkenen van de Wassenaarse Cultuurprijs.

Ook de Wassenaarse jeugd liet zich niet onbetuigd. Zowel voor de groepsprijs als voor de individuele jeugdprijs waren er tal van inzendingen. De jury koos nadrukkelijk voor originaliteit en vernieuwing. Dit gold in zekere mate ook voor de prijs voor de volwassenen. Hier kreeg de winnaar Tim van Broekhuizen het jury-predicaat ‘vernieuwend’. Alle prijswinnaars hebben inmiddels aangegeven op welke wijze zij het gewonnen geldbedrag aan welk cultureel en/of persoonlijk ontwikkel doel willen besteden. Meer informatie over de prijsuitreiking en de kandidaten is te vinden op onze website.

Naast een geldprijs is tijdens deze editie ook een wisseltrofee uitgereikt. Het beeld werd ontworpen door Emily Cummings. Op deze manier probeert de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs ook invulling te geven aan haar hoofddoelstelling.

De jury stond dit jaar onder leiding van Yvette van Caldenborgh, de prijsuitreiking werd gedaan door niemand minder dan de Wassenaarse kunstenares Maayke Schuitema. Nieuw was ditmaal ook dat twee jeugdleden zitting hadden in de jury, namelijk Fabian de boer en Devina Uvage Bon.

De jury had dit jaar met name oog voor originaliteit en vernieuwende aspecten,

getuige ook de toekenning van de jeugdprijzen. Alicia Hofstra voor haar creatie van een kloppend hart gemaakt van op het schoolplein gevonden brokstukjes van achterlichten. Linda de Jong won de groepsjeugdprijs met haar klas van de Baptistenschool die met behulp van de door haar bedachte “Kunstkist” originele kunstwerkjes maakten.

Wat het bestuur betreft: Astrid Dekker heeft, na jarenlang de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs geleid te hebben, besloten zich terug te trekken om haar aandacht weer aan andere zaken te wijden. Ook Gerrie Bär heeft als secretaris afscheid genomen van het bestuur. De twee resterende bestuursleden, Neeltje Bangert en Huber Claassen, zijn dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden en willen daarnaast hun bestuur uitbreiden met een of twee jeugdleden.

Het bestuur staat overigens altijd open voor input vanuit de Wassenaarse bevolking en is daarmee ook op zoek naar mensen die met ons mee willen denken om de Wassenaarse Cultuurprijs nog aantrekkelijker te maken.

Voor de komende prijsuitreiking die gepland is in april 2022 wil het bestuur, in overleg met de jury de focus nog nadrukkelijker leggen op originaliteit en vernieuwingskracht, en nodigen dan ook de vele talenten die Wassenaar rijk is om mee te doen. Wij zullen in 2021 meerdere activiteiten organiseren die deze focus concreter moeten maken.

Tot slot:
Wij willen alle eerdere bestuursleden, juryleden, sponsoren, en al onze supporters danken voor hun bijdragen aan het succes van de Wassenaarse Cultuurprijs.

We hopen dat we ook in de komende jaren op u mogen rekenen.

Het bestuur, Huber Claassen, Neeltje Bangert

Naast een geldprijs is tijdens deze editie ook een wisseltrofee uitgereikt. Het beeld werd ontworpen door Emily Cummings. Op deze manier probeert de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs ook invulling te geven aan haar hoofddoelstelling.