Voorjaars brief 2021 van het Bestuur

“Voor de komende prijsuitreiking die gepland is in april 2022 wil het bestuur, in overleg met de jury de focus nog nadrukkelijker leggen op originaliteit en vernieuwingskracht, en nodigen dan ook de vele talenten die Wassenaar rijk is om mee te doen. Wij zullen in 2021 meerdere activiteiten organiseren die deze focus concreter moeten maken.”

Weliswaar vindt de eerstkomende uitreiking van de Wassenaarse Cultuurprijs pas in 2022 plaats, 2021 wordt allesbehalve een saai jaar.

We zijn bezig om twee nieuwe bestuursleden te vinden die nieuw elan en originaliteit kunnen toevoegen aan de huidige organisatie. We hopen in de komende maand een definitieve keuze te kunnen maken.