Contactgegevens / wie is wie

Stichting Wassenaarse Cultuurprijs
Van Ommerenpark 323
2243 EZ Wassenaar
e-mail  Bestuur@wassenaarsecultuurprijs.nl
RSIN/Fiscaal nummer 851658441

Wie is wie?

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs heeft vier bestuursleden.

De heer H Claassen              voorzitter
Mevrouw N. Bangert           coördinator jeugd activiteiten
Mevrouw W. Wassenaar     Bestuurslid
Vacature

Akte van oprichting Stichting     16 mei 2012
ANBI-registratie sinds                     24 juni 2019

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs onderschrijft de Governance Cultuur Code.