Verslag over 2020 Stichting Wassenaarse Cultuurprijs

met financieel verslag 2020 en begroting 2021

De Wassenaarse Cultuurprijs bestaat sinds 2012, de eerste periode met alleen, om de twee jaren, een cultuurprijs voor volwassenen, maar al snel kwamen daar prijzen voor de Wassenaarse jeugd bij. Nu, 8 jaar later, kunnen we constateren dat de jeugd een prominente plek heeft veroverd met 2 jeugdprijzen, één voor groepen en één voor individuele talenten én een prijs voor de 6 tot 12-jarige kinderen in Wassenaar.

Uitreiking Cultuurprijzen 2020

Het jaar 2020 werd natuurlijk gekenmerkt door de 2-jaarlijkse uitreiking van de Wassenaarse Cultuurprijzen. Beter laat dan nooit, werd uiteindelijk in september dit evenement op feestelijke wijze in de zalen van raadhuis “De Paauw” onder Corona condities gerealiseerd.

Voor het eerst werd ook een prijs beschikbaar gesteld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In de “Pauw Wow Show” werden kinderen uitgenodigd om een kunstwerkje te maken met “de Pauw” als thema. Meer dan 30 fraaie inzendingen waren het resultaat, die niet alleen op onze website te bewonderen zijn, maar ook zijn verzameld in een herinneringsboekje dat is aangeboden aan de deelnemers en andere betrokkenen van de Wassenaarse Cultuurprijs.

Ook de oudere Wassenaarse jeugd liet zich niet onbetuigd. Zowel voor de groepsprijs als voor de individuele jeugdprijs waren er tal van inzendingen. De jury koos nadrukkelijk voor originaliteit en vernieuwing. Dit gold in zekere mate ook voor de prijs voor de volwassenen. Hier kreeg de winnaar Tim van Broekhuizen het jury-predicaat ‘vernieuwend’. Alle prijswinnaars hebben inmiddels aangegeven op welke wijze zij het gewonnen geldbedrag aan welk cultureel en/of persoonlijk ontwikkel doel willen besteden. Meer informatie over de prijsuitreiking en de kandidaten is te vinden op onze website.

Nieuw: de Wisseltrofee

Naast een geldprijs is tijdens deze editie ook een wisseltrofee uitgereikt. Het beeld werd ontworpen door Emily Cummings. Op deze manier probeert de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs meerdere kunstenaars bij de Wassenaarse Cultuurpijs te betrekken.

De jury

De jury stond dit jaar onder leiding van Yvette van Caldenborgh, de prijsuitreiking werd gedaan door niemand minder dan de Wassenaarse kunstenares Maayke Schuitema. Nieuw was ditmaal ook dat twee jeugdleden zitting hadden in de jury, namelijk Fabian de boer en Devina Uvage Bon.

De jury had dit jaar met name oog voor originaliteit en vernieuwende aspecten,

getuige ook de toekenning van de jeugdprijzen. Alicia Hofstra voor haar creatie van een kloppend hart gemaakt van op het schoolplein gevonden brokstukjes van achterlichten. Linda de Jong won de groepsjeugdprijs met haar klas van de Baptistenschool die met behulp van de door haar bedachte “Kunstkist” originele kunstwerkjes maakten.

De samenstelling van de jury was per 1 januari 2021 als volgt:

Voorzitter mevr. Y. van Caldenborgh
Jurylid     mevr. E. van Dijk – Staats
Jurylid         mevr. K. Rahusen
Jurylid            dhr. T. Mikkers
Jeugdlid Devina Uvage Bon
Jeugdlid Fabian de Boer

Bestuurssamenstelling

Wat het Bestuur betreft: Astrid Dekker heeft, na jarenlang de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs geleid te hebben, besloten zich terug te trekken om haar aandacht weer aan andere zaken te wijden. Ook Gerrie Bär heeft als secretaris afscheid genomen van het Bestuur.

De twee resterende bestuursleden, Neeltje Bangert en Huber Claassen, zijn dan ook op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden en willen daarnaast hun bestuur uitbreiden met een of twee jeugdleden. Inmiddels heeft Wilma Wassenaar, autonoom kunstenares, al zitting genomen in het Bestuur.

De Bestuurssamenstelling per 1 januari 2021 is als volgt:

Voorzitter       dhr. H. Claassen
Bestuurslid     mevr. N. Bangert
Bestuurslid     mevr. W. Wassenaar
Bestuurslid     vacature

Het bestuur staat overigens altijd open voor input vanuit de Wassenaarse bevolking en is daarmee ook op zoek naar mensen die met ons mee willen denken om de Wassenaarse Cultuurprijs nog aantrekkelijker te maken.

Voor de komende prijsuitreiking die gepland is in mei 2022 wil het bestuur, in overleg met de jury de focus nog nadrukkelijker leggen op originaliteit en vernieuwingskracht, en nodigen dan ook de vele talenten die Wassenaar rijk is om mee te doen. Wij zullen in 2021 meerdere activiteiten organiseren die deze focus concreter moeten maken.

Tot slot

Wij willen alle eerdere bestuursleden, juryleden, sponsoren, en al onze supporters danken voor hun bijdragen aan het succes van de Wassenaarse Cultuurprijs.

We hopen dat we ook in de komende jaren op u mogen rekenen. Het bestuur, Huber Claassen, Neeltje Bangert, Wilma Wassenaar

realisatie

2019

realisatie

2020

 

toelichting 2020

begroting 2021
positief saldo begin jaar € 1.885,85 € 3.543,80 € 3.502,00
inkomsten
Van Ommeren de Voogt Stich € 5.000,00 € 5.000,00 jaarlijkse subsidie VOS € 5.000,00
Gemeente Wassenaar € 0,00 € 3.000,00 2-jaarlijkse subsidie € 0,00
Fonds 1818 € 0,00 € 0,00 in aanvraag stadium
Zabawas € 0,00 € 0,00 in aanvraag stadium
Entree gelden div. projecten € 180,00 € 0,00
Total inkomsten € 5.180,00 € 8.000,00 € 5.000,00
Uitgaven
Cultuurprijs volwassenen € 0,00 € 2.500,00
Cutuurprijzen jongeren ( 3) € 0,00 € 1.750,00 3 jeugdprijzen € 750, 2 x € 500
Wisseltrofees ontwerp/ aanm € 941,00 ontwerp Emily Cummings
Zaalhuur,aankleding € 121,00 € 850,00 huur zalen Raadhuis de Paauw
Catering € 364,36 bij uitreiking Cultuurprijzen
Attentie jury leden € 150,00
Bouw en onderhoud website € 1.398,00 € 435,60 € 450,00
Wassenaarse Krant € 0,00 € 20,00
Drukwerk € 217,70 € 365,94 flyers, posters, informatiefolders € 300,00
PR € 320,00 fotoboekjes Pauw Wow Show € 200,00
Kick-off meeting € 199,00
Projecten
Op visite@ Rust en Vreugd € 773,00
Pauw Wow Show € 85,00 € 100,00
Op visie@Zuidwijk € 75,00 uitvoering in 2021/22 € 500,00
Schilderworkshop mini opera uitvoering augustus 2021 € 400,00
Informatiemarkt Cultuuranker uitvoering september 2021 € 300,00
Wassenaarse Korte Verhalen 2021 /2022 € 600,00
Bankkosten € 189,58 € 169,00 € 180,00
Vergaderkosten € 111,04 € 14,00 € 30,00
Declaraties bestuur € 262,73 € 132,00 € 100,00
Diversen € 250,00 € 19,90 € 200,00
Totale kosten € 3.522,05 € 8.041,80 € 3.510,00
Resultaat € 1.657,95 -€ 41,80 € 1.490,00
saldo ult. Jaar € 3.543,80 € 3.502,00

De begroting van de komende jaren is sterk afwijkend van de voorgaande jaren.  De prijzen zullen met name voor de jongeren prijs fors omhoog gaan (meerdere prijzen) en de kosten welke met de prijsuitreiking verband houden zullen ook toenemen.

De website zal volledig worden vernieuwd, zodat deze aansluit met de door het bestuur ingeslagen weg.

Projecten is een aanname gebaseerd op een aantal projecten welke nu in ontwikkeling zijn. Voor ieder van de projecten worden sponsoren benaderd om deze te financieren. 5% van de sponsor bedragen voor project komt ten goede aan algemene kosten.

 

2018 2019 2020 2021
Baten
Reservering vorig jaar  €          6,193  €             1,886  €              4,036  €           2,236
Sponsor inkomsten:
– Cultuurprijs  €              3,000
– Projecten  €           12,500  €            17,000  €         25,000
Totaal baten  €          6,193  €           14,386  €            24,036  €         27,236
Lasten
Projecten
– Totaal projecten  €           -7,125  €          -11,400  €       -19,000
Prijsuitreiking
– Cultuurprijs  €         -3,150  €             -6,500
– Huur  €                -500
– Catering  €            -436  €                -500
– Bloemen jury overige  €               -48  €                -200
– Materiaal  €            -102
– Advertentie kosten  €            -339  €                -700
Communicatie (website etc)
– Website  €           -2,000  €                -500  €          -2,000
– PR  €               -500  €                -500  €             -500
Algemene kosten
– Bankkosten  €            -193  €               -200  €                -200  €             -200
– Algemene kosten  €               -40  €               -150  €                -200  €             -200
– Bijdrage kosten uit projecten  €               -375  €                -600  €          -1,000
Reserve
Reservering volgend jaar  €         -1,886  €           -4,036  €             -2,236  €          -4,336
Totaal Lasten  €         -6,193  €         -14,386  €          -24,036  €       -27,236