Skip to main content

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs zoekt jongeren voor haar jury en haar bestuur

In de samenstelling van de jury en het bestuur van de Wassenaarse Cultuurprijs ( WCP) hebben zich dit jaar enkele wijzigingen voorgedaan. Daarom stelt de organisatie van de WCP zich graag opnieuw aan u voor.

Jurylid Yvette van Caldenborgh nam de voorzittershamer over van Jan van Bilsen die wegens drukke werkzaamheden de jury verliet. Naast Yvette blijven Else van Dijk en Karin Rahusen jurylid en de kersverse dominee van de NPB, Tom Mikkers, maakt als nieuw lid de jury weer compleet. Bijna, omdat de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs op zoek is naar jongeren in de middelbare school leeftijd, die ofwel in de jury dan wel in het bestuur plaats zouden willen nemen. Jongeren, die het leuk vinden om hun inbreng te geven in de organisatie van de WCP kunnen contact opnemen met de voorzitter Astrid Dekker via afmj.dekker@gmail.com

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Astrid Dekker (voorzitter). Huber Claassen (penningmeester), de nieuwe secretaris Gerrie Bär, en voor de afdeling jeugd Neeltje Bangert. Organisaties of individuele kunstenaars kunnen zich bovendien aanmelden als kandidaat voor de Wassenaarse Cultuurprijs die op 19 april zal worden uitgereikt.

Voor aanmeldingen en verdere informatie kunt u terecht op de website www.wassenaarsecultuurprijs.nl

Van links naar rechts:

Karin Rahusen ,Neeltje Bangert, Gerrie Bär, Huber Claassen, Else van Dijk,  Jan Bilsen, Yvette van Caldenborgh, Astrid Dekker en Tom Mikkers.