Wassenaarse Cultuurprijs – door de jaren heen-

2018 was het eerste jaar, dat de Wassenaarse Cultuurprijs en de Wassenaarse Jongeren Cultuurprijs samen werden uitgereikt. Dit was in velerlei opzichten een groot succes. De uitreiking was een feest en de genomineerden gaven een goed beeld wat er in Wassenaar aan cultuurbeleving is. U vindt een uitgebreid verslag elders op deze website.

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs wil met de uitreiking van de tweejaarlijkse cultuurprijzen de rijke kunst- en cultuursector in Wassenaar stimuleren en kunstenaars en cultuurdragers ondersteunen in hun ontwikkeling en werk. Dat doen we met veel plezier en enthousiasme al sinds 2012 met elke 2 jaar een nominatie en prijsuitreiking.

In 2012 ging de Wassenaarse Cultuurprijs naar het “International Chamber Music Festival”. De jury had daarbij als criteria: nieuw, duurzaam, toegankelijk, talentontwikkeling en binding met de Wassenaarse gemeenschap.

De jury: “Irina Simon Renes heeft als artistiek leider van dit festival laten zien dat Wassenaar er een stimulerend, energiek en inspirerend cultureel initiatief bij heeft gekregen, dat georganiseerd wordt door een groep actieve vrijwilligers met professionele kwaliteiten. Zij hebben bewezen dat ze hun ambities waar kunnen maken. Het festival staat open voor iedereen en bereikt een relatief grote groep mensen door de concerten in de dorpskerk, in het raadhuis, in strandpaviljoens en op lagere scholen. Het programma is van hoog niveau maar laagdrempelig gebracht. In de woorden van Irina zelf: Ik stelde mij voor dat ons dorp een stralend centrum van muziek en plezier zou kunnen worden samen met geweldige musici uit de hele wereld… En dat is gelukt. De universele taal van de muziek verbindt de internationale gemeenschap van Wassenaar. Die rol wordt met verve vervuld door het International Chamber Music Festival. Het is daarom met overtuiging dat wij dit initiatief aanwijzen als winnaar van de Wassenaarse Cultuurprijs 2012.

In 2014 ging de Wassenaarse Cultuurprijs naar de Stichting Jazz Societeit Wassenaar. De stichting Jazz Sociëteit Wassenaar is nu precies 10 jaar geleden opgericht. Dit initiatief van een aantal enthousiaste jazzminnende ondernemers uit het Wassenaarse bleek een schot in de roos. De combinatie van kwaliteits-concerten door aansprekende musici met de gezelligheid van een sociëteit bleek een groot succes binnen en buiten onze dorpsgrenzen.

Ars et Studium is een erkende vereniging van amateur beeldende kunstenaars, die sinds 1973 studiegroepen in tekenen, schilderen, etsen en boetseren verzorgt in Wassenaar.  Zij wonnen de Wassenaarse Cultuurprijs in 2016. Uit handen van burgemeester Jan Hoekema ontvingen zij de prijs van € 2500. Voor dat bedrag werd een nieuwe keramiekoven aangekocht.

De eerste jeugdprijs werd in 2017 uitgereikt, eveneens door burgemeester Jan Hoekema aan Hristo Genchev. Zijn prijs was bezoek met zijn hele klas (8e groep st Jozefschool) aan het  Rijksmuseum in Amsterdam waar ze een exclusieve rondleiding kregen.

De laatste keer dat de Wassenaarse Cultuurprijs werd uitgereikt was in november 2018. De prijs voor volwassenen ging naar Mieke van den Berg als vertegenwoordigster van de Stichting Poëzieroute Wassenaar. Joop van Caldenborgh reikte de prijs uit en motiveerde deze als volgt: “De winnaar van de Wassenaarse Cultuurprijs zorgt ervoor dat poëzie als

kunstuiting nu voor iedereen te zien is. De poëzieroute is een subtiele vorm om passanten kennis te laten maken met deze kunstvorm”.

De jeugdprijs 2018 ging in de bomvolle filmzaal  in de bibliotheek  naar de Toneelgroep van het Adelbert College ( ACT) voor hun fantastische jaarlijkse toneeluitvoeringen.