Organisatie

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs heeft vier bestuursleden.

Mevrouw A. Dekker             voorzitter
Mevrouw N. Bangert           coördinator   jeugd activiteiten
Mevrouw G. Bär                   secretaris
De heer    H. Claassen          penningmeester/ PR activiteiten

Akte van oprichting Stichting     16 mei 2012
ANBI-registratie sinds                 24 juni 2019

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs onderschrijft de Governance Cultuur Code.

Contactgegevens:

Stichting Wassenaarse Cultuurprijs
Storm van ’s-Gravesandeweg 20
2242 JH Wassenaar
e-mail  Bestuur@wassenaarsecultuurprijs.nl
RSIN/Fiscaal nummer 851658441