Algemene voorwaarden  

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten door Stichting Wassenaarse Cultuurprijs (WCP).

Projecten

Afname van een project van WCP geschiedt door middel van een ondertekende opdrachtbevestiging. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Cursussen

Inschrijving voor een cursus van WCP geschiedt door het volledig invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Annuleren van een inschrijving (cursussen)

Annulering van een inschrijving kan uitsluitend schriftelijk of per email.
Annulering is niet meer mogelijk nadat u de schriftelijke, dan wel elektronische bevestiging van plaatsing voor de cursus/ workshop heeft ontvangen.

Betaling

Betaling (indien van toepassing) dient plaats te vinden binnen 14 dagen na facturering. Het tijdstip van facturering wordt vooraf overeengekomen tussen met de WCP. Bij kortlopende workshops kan betaling vooraf worden gevraagd.

OVERIGE BEPALINGEN

Wijzigingen in het aanbod

WCP heeft het recht om:

  • bij onvoldoende belangstelling de betreffende cursus te annuleren tot één week voor aanvang;
  • de cursus/ het project door andere docent(en) te laten geven dan vermeld.

Aansprakelijkheid

WCP is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van klanten. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen is het Nederlands recht van toepassing.

Portretrecht

WCP laat regelmatig foto/audio-reportages maken van cursussen, projecten, voorstellingen en uitvoeringen. De opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, brochures, etc. Voordat WCP iets publiceert vragen wij hiervoor uw toestemming.

Compliment/ suggestie/ klacht?

WCP wil graag van u horen welke zaken goed gaan of beter kunnen. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren. Klachten, suggesties ter verbetering of complimenten kunt u aan ons doorgeven door gebruik te maken van het ons contactformulier. Ook vindt u hier ons beleid (on)gewenste omgangsvormen waarin de gedragscode voor medewerkers van WCP staat omschreven.

Vertrouwenspersonen

Wanneer u in aanraking komt met ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten, waar u in vertrouwen met iemand over wilt spreken, dan kunt u terecht bij één van onze vertrouwenspersonen, dhr. X Vertrouwensman of mevr. Y Vertrouwensvrouw

Overige

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van WCP