Aanmeldingsformulier Wassenaarse Cultuurprijs 2020

NIET VERGETEN!  U kunt u foto’s, beeldmateriaal, geluidsdragers etc. als bijlage insturen. Voor het inleveren van digitaal te bekijken materiaal deze kunnen middels “we transfer” worden opgestuurd naar onderstaand email adres. Links naar websites/youtube/etc dienen digitaal te worden aangeleverd, dus niet als url in het aanmeldingsformulier opnemen!

Ingezonden toelichting, foto’s, beeldmateriaal, geluidsdragers etc. worden opgenomen in ons archief en worden op verzoek geretourneerd. Zonder toestemming van de eigenaar, zal het materiaal niet voor publicitaire zaken worden gebruikt.                         

Bestuur van de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs
p/a Storm van ’s-Gravesandeweg 20
2242 JH  WASSENAAR
Mail:    info@wassenaarsecultuurpprijs.nl