Onder voorbehoud Corona ontwikkelingen

Project “Op Visite” @ Zuidwijk

In de serie Landgoederen voor jeugd en families werd eerder in 2019 gerealiseerd “Op Visite” @ Rust en Vreugd. In 2021 wordt dit project voortgezet met “Op Visite” @ Zuidwijk.

Thema “Schuilplaats”
Zuidwijk ligt ingeklemd in de verstedelijking. In die zin is het landgoed een schuilplaats voor flora en fauna. Het landgoed biedt rust en ruimte, ook voor Wassenaar.

Op Zuidwijk zijn bunkers. Tijdens de oorlogen werden deze schuilplaatsen gebruikt.

Projectteam
Liesbeth Hessels

Stichting en Historisch Oud Wassenaar
Kunstenaars Kunstgroep Wassenaar
Autonome Wassenaarse kunstenaars
Catering picknick
Jachthoornblazers.

Wassenaar is onderdeel van de groene landgoederenzone. Historische bouwwerken, unieke natuur en waardevolle verhalen dragen bij aan het karakter van de gemeente. Nog altijd worden er nieuwe ontdekkingen gedaan op dit vlak, waardoor de geschiedenis en de identiteit van dit gebied verder wordt onthuld en verrijkt. Prins Frederiks parkenroute en andere particuliere buitenplaatsen en landgoederen bieden tal van mogelijkheden voor inwoners en recreanten.

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs (WCP) ziet mogelijkheden dit erfgoed op een bijzondere wijze onder de aandacht te brengen onder een groter publiek waarbij de Wassenaarse jeugd centraal staat. Dit willen wij doen doormiddel van een aantal deelprojecten aan te bieden waarbij elke keer een landgoed, buitenplaats centraal staat. De WCP streeft naar doelbewust leren over en met materieel en immaterieel erfgoed, zowel binnen- als buitenschools. Aan de hand van deze specifiek voor Wassenaar sporen uit het verleden willen wij de jeugd in Wassenaar kennis en vaardigheden laten opdoen en streven wij naar de ontwikkeling van inlevingsvermogen en persoonlijk, cultureel en historisch bewustzijn met de blik gericht op de toekomst.

Elk deelproject behandelt het verhaal van de historische plaats en haar unieke identiteit, op een toegankelijke wijze met historici en samenwerkingen met de Stichting Historisch Oud Wassenaar. Op lange termijn werken we naar een inspirerende introductie waarbij jongeren o.l.v. een professioneel team een promotiefilmpje maken, waarna er een verwerking vindt op locatie in een dagdeel in de vorm van een activiteit in samenwerking met diverse professionals en een eindpresentatie.

Doelstellingen van het familieproject “Op visite!” @ Zuidwijk

Erfgoed educatie en sociale betrokkenheid:

  • Het onder de aandacht brengen van de historische achtergronden van het landgoed. Niet alleen vanuit het materiële maar ook het immateriële perspectief en de culturele en historische waarde hiervan voor de Wassenaarse gemeenschap.
  • Historisch perspectief in het kader van meer dan 75 jaar vrijheid, schuilplaatsen, shelter, de bunkers.
  • Sociale betrokkenheid en een inclusieve gemeenschap. Voor ieder die in aanmerking wil en kan komen moet deelname toegankelijk zijn, inschrijfgelden zijn daarop aangepast.
  • Natuur- en milieueducatie, de specifieke landgoedbiotoop.
  • Informatie over bijzondere ligging in relatie tot verstedelijking.
  • Besef van het belang van natuur door een rondleiding en gezellige picknick/lunch op het landgoed.
  • Authentieke kunsteducatie: Het op eigen wijze kunnen vertalen van de gegeven informatie o.l.v. een professionele kunstenaar.
Activiteit

Een Zaterdag in de zomermaanden 2021

Op locatie wordt een kleinschalig evenement georganiseerd waarin de landgoedbiotoop (flora en fauna) en historie van Zuidwijk, model staan, als inspiratiebron dienen.

Op deze middag kan men:

– beeldend werk maken,
– bloemschikken/werken met groen in de moestuin
– deelnemen aan workshop zendapparatuur/radio maken

Ervaren professionals en kunstenaars zijn aanwezig om achtergrondinformatie en eventueel advies te geven.

In de maand september/ oktober worden deze kunstwerken in diverse winkels in Wassenaar gepresenteerd.

Activiteit

Workshop “Kunst kijken = kunst maken”

In de tweede helft van 2021 organiseren wij een workshop voor jongeren, waarbij we kunst gaan kijken om zo inspiratie te vinden om kunst te maken.

Dat laatste is dan de workshop die we aanbieden aan alle Wassenaarse jongeren. Verdere details volgen in de loop van 2021.