Organisatie

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs heeft drie bestuursleden.

Mevrouw A. Dekker            voorzitter
Mevrouw N. Bangert           coördinator   jeugd activiteiten
De heer    H. Claassen          penningmeester / PR activiteiten

Akte van oprichting Stichting     16 mei 2012

ANBI-registratie sinds                 24 juni 2019

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs onderschrijft de Governance Cultuur Code. Klik hier voor meer informatie over deze code.

Contact gegevens:

Stichting Wassenaarse Cultuurprijs
Storm van ‘s-Gravesandeweg 20
2242 JH  Wassenaar
E-Mail Bestuur@wassenaarsecultuurprijs.nl
RSIN/Fiscaal nummer 851658441